Privaatsuspoliitika

MTÜ TTÜ Üliõpilasküla Privaatsuspoliitika

Isikuandmete töötleja kontaktandmed
TTÜ Üliõpilasküla MTÜ
Äriregistri kood: 80131259
Aadress: Raja tn. 4D, Tallinn 12616

Isikuandmete töötlemise kohaldamine

TTÜ Üliõpilasküla MTÜ on võtnud endale kohustuse kaitsta oma klientide ja kasutajate privaatsust, töödeldes isikuandmeid üksnes kooskõlas õigusaktides kehtestatud nõuetega ning rakendades kõiki ettevaatusabinõusid isikuandmete kaitsmiseks.

Töödeldavad isikuandmed

Isikuandmetena käsitletakse kõiki andmeid tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku kohta. MTÜ poolt töödeldavad isikuandmed hõlmavad muuhulgas järgmisi andmetüüpe ja neis andmetüüpides tehtud muudatusi:

 • ees- ja perekonnanimi; sünniaeg (pp.kk.aaaa), kodakondsus, dokumendi number
 • aadress (tänav, linn, indeks, riik), telefon, e-post
 • visiidi eesmärk (töö, puhkus, konverents)
 • auto number

WiFi teenuse kasutamisel kogutakse kasutajate andmeid, Facebooki ja/või Gmaili avalikku informatsiooni:

 • Facebook ID või Gmail e-mailiaadress
 • Isiku nimi
 • Seadme IP aadress
 • Seadme MAC aadress

Isikuandmete töötlemise eesmärgid ja andmete säilitamine

Isikuandmete töötlemine on lepingu täitmiseks vajalik nõue. MTÜ töötleb isikuandmeid järgmistel eesmärkidel:

 • majutusteenuse osutamine, majutusteenusega seotud teadete edastamine
 • arvete esitamine ja arveldamine
 • kliendisuhtlus, sh kontakteerumine operatiivse info edastamiseks;
 • seadusandlusest tulenevate kohustuste täitmine;
 • teeninduse parendamine;
 • oma õiguste kaitsmine;

MTÜ säilitab isikuandmeid nii kaua, kui see on seadustest tulenevalt sätestatud või mõistlikult vajalik eesmärkide saavutamiseks, milleks MTÜ-l on õigus andmeid töödelda. WiFi teenuse kasutajate andmed kogutakse ja talletatakse Ruckus SmartZone WiFi kontrolleris, mis asub teenusepakkuja turvalises Tier II andmekeskuses.

Isikuandmete edastamine kolmandatele isikutele

MTÜ on isikuandmete vastutavaks töötlejaks. MTÜ ei edasta klientide kohta saadud isikuandmeid kolmandatele isikutele ilma kliendi eelneva nõusolekuta, välja arvatud õigusaktides sätestatud alustel. MTÜ võib edastada klientide kohta saadud isikuandmeid järgmistele isikutele:

 • volitatud töötlejad ehk isikud, kes töötlevad MTÜ klientide isikuandmeid MTÜ nimel ja volitusel (OIXIO AS, Tallinna Tehnikaülikool, Zone Media OÜ, Forus Security AS, Hotellinx Baltics OÜ);
 • järelevalve- ja uurimisasutused.

Volitatud töötlejad on kohustatud rakendama kõiki ettevaatusabinõusid MTÜ klientide isikuandmete kaitsmiseks, hoidma jagatud teavet konfidentsiaalsena ning töötlema isikuandmeid vastavuses õigusaktidega sätestatud piirides.

WiFi’ga autenditud kasutajate andmeid ei töödelda ega saadeta kolmandatele osapooltele. Andmeid kasutatakse vaid juhul, kui on põhjus kahtlustada, et konkreetne WiFi kasutaja põhjustab võrgus probleeme (küber rünnakud, viiruste levitamine jms). Kui probleemne isik on tuvastatud, kasutatakse talletatud kontaktandmeid isiku poole pöördumiseks ja korrale kutsumiseks.

Turvalisus

MTÜ rakendab kõiki meetmeid (sh organisatsioonilisi, füüsilisi, infotehnoloogilisi turvameetmeid) töödeldavate isikuandmete kaitseks. Juurdepääs isikuandmete muutmiseks ja töötlemiseks on ainult selleks volitatud isikutel ning kõikide MTÜ klientide isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset informatsiooni.

Isikuandmetele juurdepääs, andmete parandamine

Kliendil on võimalik näha tema enda kohta kogutud isikuandmeid e-Kyla infosüsteemi sisenedes. Kliendil on õigus nõuda oma ebaõigete andmete parandamist. Kui klient leiab, et isikuandmete töötlemisel on rikutud tema õigusi, on tal õigus pöörduda rikkumise lõpetamise nõudega Andmekaitse Inspektsiooni või kohtu poole.

 

Kui Sul tekkis küsimusi Virumaa Hosteli kohta või vajad abi broneeringu tegemisel, siis võta meiega julgelt ühendust kasutades allpool olevaid kontaktandmeid.